fbpx

Usługi

Kompleksowe wsparcie dla Twojego biznesu

W czym mogę Ci pomóc?

Obsługa prawna i doradztwo biznesowe

Kompleksowa obsługa prawna Twojego biznesu od momentu założenia, poprzez bieżące doradztwo i zakończenie działalności.

Warsztaty i szkolenia

Praktyczna wiedza związana z prowadzeniem własnej firmy.

 

Obsługa prawna i doradztwo biznesowe

Zakładam firmę

Każda firma oprócz dobrego pomysłu na biznes, powinna mieć również mocne podstawy prawne a jej działanie powinno być przemyślane nie tylko od strony biznesowej ale także prawnej, podatkowej czy finansowej.

Przykładowe usługi
 • Dobór odpowiedniej formy prowadzenia działalności
 • Kompleksowe doradztwo i analiza planowanego przedsięwzięcia (od strony prawnej, podatkowej i biznesowej)
 • Analiza obowiązków prawnych, które spoczywają na Tobie , jako przedsiębiorcy, z uwzględnieniem branży, w której działasz (compliance) oraz ich wdrożenie
 • Przygotowywanie umów spółek, umów wspólników oraz innych dokumentów regulujących stosunki między wspólnikami
 • Założenie firmy – rejestracja spółki prawa handlowego, przekształcenie, założenie oddziału przedsiębiorcy zagranicznego
 • Uzyskanie koniecznych decyzji i zezwoleń związanych z prowadzoną działalnością
 • Przygotowanie i negocjacja umów z kontrahentami, pracownikami itp. (np. pomoc w najmie lub zakupie lokalu dla firmy)

Mam firmę

Prowadząc własną firmę każdego dnia mamy styczność z zagadnieniami prawnymi czy podatkowymi oraz podejmujemy szereg decyzji, które będą miały wpływ na dalsze funkcjonowanie naszego biznesu.  Warto aby były one przemyślane i chroniły Twój biznes nie tylko teraz ale i w przyszłości.

Przykładowe usługi
 • Analiza obowiązków prawnych, które spoczywają na Tobie , jako przedsiębiorcy, z uwzględnieniem branży, w której działasz (compliance) oraz ich wdrożenie
 • Kompleksowe doradztwo i analiza planowanego przedsięwzięcia (od strony prawnej, podatkowej i biznesowej)
 • Obsługa korporacyjna – przygotowanie dokumentów wewnętrznych spółki (uchwały, regulaminy), wsparcie podczas zgromadzeń wspólników
 • Przygotowanie dokumentów koniecznych do zmian w składzie organów reprezentacji, wspólników, przedmiotu działalności spółki itp.
 • Dokonywanie zgłoszeń w KRS
 • Przekształcenia spółek
 • Obsługa procedury sprzedaży przedsiębiorstwa
 • Przygotowanie i negocjacja umów z kontrahentami, pracownikami itp. (np. pomoc w najmie lub zakupie lokalu dla firmy)

Zamykam firmę

Decyzja o zakończeniu działalności gospodarczej może być podyktowana wieloma czynnikami, nie tylko natury ekonomicznej. Warto zaplanować cały ten proces aby przebiegł on szybko, sprawnie oraz nie narażał przedsiębiorcy na osobistą odpowiedzialność.

Przykładowe usługi
 • Przygotowanie kompleksowej strategii “wyjścia” z inwestycji i zamknięcia firmy
 • Przeprowadzenie procedury likwidacji spółki lub rozwiązanie spółki bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego

Dlaczego Kobieta i Biznes?

Własną firmę prowadzę od ponad pięciu lat, wcześniej również zajmowałam się zarządzaniem przedsiębiorstwem. Poznałam wiele kobiet, które miały świetny pomysł na biznes ale bały się założyć własną firmę ze względu na skomplikowane przepisy i brak znajomości aspektów formalnych.  To właśnie z myślą o nich powstała “Kobieta i Biznes”.

Dlaczego Kobieta i Biznes?

Sama jestem kobietą i prowadzę firmę. Uważam, że kobiety doskonale sprawdzają się w roli przedsiębiorczyń, jednak w dalszym ciągu brak im odwagi, żeby spróbować swoich sił. To błąd, dlatego sama angażuję się we wspieranie kobiecej przedsiębiorczości.

Co mnie wyróżnia?

Tradycyjny model obsługi prawnej firm nie sprawdza się już w dzisiejszym świecie. Prowadząc firmę i podejmując związane z tym decyzje, należy patrzeć nie tylko przez pryzmat przepisów prawa ale także skutków podatkowych czy biznesowych danego przedsięwzięcia. W taki właśnie sposób pracuję z moimi Klientami.

Jak pracuję?

Najważniejsze w pracy z Klientem są dla mnie jasne zasady współpracy oraz pełne zaangażowanie w sprawę. Na co dzień ściśle współdziałam z doświadczonymi księgowymi, doradcami podatkowymi czy biegłymi rewidentami, aby móc dostarczyć moim Klientom kompleksowe wsparcie, świadczone przez specjalistów z danych dziedzin.

Gdzie możemy się spotkać?

Na co dzień pracuję w Poznaniu, jednak chętnie korzystam z nowoczesnych środków komunikacji, co pozwala mi współpracować z Klientami zarówno na terenie całego kraju jak i poza jego granicami.

Moja misja

Uważam, że bez względu na to czy prowadzimy własną firmę, pracujemy na etacie, czy na co dzień zajmujemy się malowaniem obrazów, powinniśmy mieć podstawową wiedzę w zakresie naszych praw i obowiązków. Tę wiedzę staram się przekazywać każdego dnia osobom, z którymi pracuję.