fbpx

Kapitał zakładowy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością to właściwie kwestia podstawowa. Większość moich Klientów wie, ile musi minimalnie wynosić, że można go pokryć gotówką lub poprzez wniesienie aportu (wkładu niepieniężnego). Czytając artykuły w Internecie dowiemy się również, że kapitał zakładowy powinien być nienaruszalny. Co to właściwie znaczy i czy możemy zatem wydatkować kapitał zakładowy?

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, obecnie minimalna wysokość kapitału zakładowego w spółce z o.o. wynosi 5000 zł, natomiast minimalna wartość udziału 50 zł. Oznacza to w praktyce tyle, że kapitał może być wyższy, nie może być jednak niższy. Podstawową rolą kapitału zakładowego jest jego funkcja gwarancyjna, mająca na celu zabezpieczenie wierzycieli spółki.

Kapitał zakładowy, może zostać pokryty przez wspólników gotówką lub wkładem niepieniężnym czyli tzw. aportem. Co może być aportem? Zasadniczo każde dobro materialne lub niematerialne, które ma określoną wartość ekonomiczną i które jest zbywalne. Nie może być natomiast przedmiotem aportu do spółki z o.o.  prawo niezbywalne (np. służebność osobista mieszkania) lub też świadczenie pracy i usług. Warto jest również realnie ocenić wartość naszego wkładu do spółki – zawyżenie jego wartości, może nas narazić na odpowiedzialność wobec spółki. Przedmiot wkładu musi również zostać dokładnie określony w umowie spółki.

W jaki sposób odbywa się wniesienie wkładów pieniężnych na pokrycie kapitału zakładowego spółki z o.o.? Najczęściej gotówką, przy wyższych kwotach często przelewem. Ważne jest jednak to, że składając do KRS wniosek o rejestrację spółki nie ma konieczności przedkładania sądowi rejestrowemu jakiegokolwiek pokwitowania czy potwierdzenia wykonania przelewu. Do dokumentów dla sądu dołączamy jedynie oświadczenie Zarządu, że wkłady na kapitał zostały wniesione.

I tutaj dochodzimy do najważniejszego i zarazem najczęściej pojawiającego się pytania. Czy środki pieniężne, które zostały wpłacone na pokrycie kapitału zakładowego mogą być wydatkowane i służyć finansowaniu kosztów prowadzenia spółki? Tak, mogą, z czego większość osób zaczynających swoją przygodę ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, nie zdaje sobie sprawy. Nie ma konieczności aby kwota np. 5000 zł była „zamrożona” na rachunku bankowym. Możemy więc, za nasze wpłacone 5000 zł kupić np. meble do biura lub komputery. Oczywistym jest, że nowa spółka skądś musi wziąć środki finansowe na dokonanie wydatków związanych z rozpoczęciem działalności. Zrobienie za 5000 zł zakupów do firmy nie powoduje, że kapitał nam się „zmniejsza”, wszak biurko kupione za 2000 zł staje się majątkiem firmy. Nie wydatkujemy kapitału zakładowego, który jest pewną stałą wartością, zapisem po stronie pasywów w bilansie. Wydatkujemy wpłaconą na ten kapitał gotówkę, która znalazła się po stronie aktywów.