fbpx

Polityka prywatności

Polityka prywatności

W związku z prowadzoną stroną internetową www.zminkowska.pl przetwarzamy Państwa dane osobowe. Szczegółowy zakres oraz sposób przetwarzania przez nas tych danych, został opisany w niniejszej polityce prywatności.

I

Definicje

 1. Administrator – Stillwell Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu [60-702] ul. Głogowska 31/33 KRS: 0000494089, NIP 7792419088, Regon 302622400
 2. Strona – witryna internetowa www.zminkowska.pl
 3. Użytkownik – osoba korzystająca ze Strony www.zminkowska.pl
 4. Usługa newslettera – usługa polegająca na przesyłaniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej wiadomości e-mail zawierających m.in. oferty marketingowe, informacje o promocjach, nowych usługach świadczonych przez Administratora czy artykułach zamieszczanych na stronie
 5. Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem www.zminkowska.pl prowadzony przez Administratora

II

Przetwarzanie danych osobowych w związku z przeglądaniem strony internetowej

 1. CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE I RETENCJA

Dane Użytkownika będą przetwarzane w celu:

1) umożliwienia przeglądania strony internetowej – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy.

2) poprawy jakości świadczonych usług i funkcjonalności strony – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na udoskonalaniu swoich usług.

3) dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na obronie interesów gospodarczych administratora.

Dane Użytkownika będą przetwarzane przez okres przebywania na stronie internetowej oraz przez okres trwania prawnie uzasadnionego interesu, chyba, że Użytkownik złoży skuteczny sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Okres przetwarzania może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń.

 1. ODBIORCY DANYCH

Administrator będzie przekazywać dane użytkownika wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak dostawcy usług IT, którzy świadczą usługi na zlecenie Administratora.

 1. PRAWA UŻYTKOWNIKA

Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Z uwagi na przetwarzanie danych Użytkownika w sposób zautomatyzowany na podstawie umowy, Użytkownikowi przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. otrzymania danych osobowych dotyczących Użytkownika. Użytkownik może przesłać te dane innemu administratorowi.

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek koniecznie dla możliwości przeglądania strony internetowej Administratora. Bez podania danych, nie jest możliwe nawiązanie połączenia i zapoznanie się z treścią stron www.

III

Przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzoną komunikacją

 1. CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE I RETENCJA

Dane Użytkownika będą przetwarzane w celu:

1) prowadzenia komunikacji – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu komunikacji z osobami, które się z nami kontaktują.

2) dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na obronie interesów gospodarczych administratora.

Dane Użytkownika będą przetwarzane przez okres trwania prawnie uzasadnionego interesu, chyba, że Użytkownik złoży skuteczny sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Okres przetwarzania może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń.

 1. ODBIORCY DANYCH

Administrator będzie przekazywać dane Użytkownika wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak dostawcy usług IT, hostingu poczty, którzy świadczą usługi na zlecenie Administratora.

 1. PRAWA UŻYTKOWNIKA

Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W związku z przetwarzaniem danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z uwagi na przyczyny związane z jego szczególną sytuacją.

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek koniecznie dla możliwości prowadzenia komunikacji. Bez podania danych nie jest możliwe prowadzenie komunikacji.

IV

Przetwarzanie danych osobowych w związku z usługą newslettera

 

 1. CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE I RETENCJA

Dane Użytkownika będą przetwarzane w celu:

1) korzystania z usługi newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy.

2) dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na obronie interesów gospodarczych administratora.

Dane Użytkownika będą przetwarzane przez okres trwania umowy, aż do czasu rezygnacji z subskrypcji newslettera oraz przez okres trwania prawnie uzasadnionego interesu, chyba, że Użytkownik złoży skuteczny sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Okres przetwarzania może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń.

 1. ODBIORCY DANYCH

Administrator będzie przekazywać dane Użytkownika wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak dostawcy usług IT, którzy świadczą usługi na zlecenie Administratora.

 1. PRAWA UŻYTKOWNIKA

Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Z uwagi na przetwarzanie danych Użytkownika w sposób zautomatyzowany na podstawie umowy Użytkownikowi przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. otrzymania danych osobowych dotyczących Użytkownika. Użytkownik może przesłać te dane innemu administratorowi.

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek koniecznie dla możliwości otrzymywania newslettera. Bez podania danych nie jest możliwe zapisanie się do newslettera.

V

Przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją zamówień i usług

 1. CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE I RETENCJA

Dane Użytkownika będą przetwarzane w celu:

1) realizacji zamówień składanych w sklepie internetowym i świadczenia usług – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy.

2) organizacji szkoleń lub spotkań biznesowych – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy;

3) wywiązania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze;

4) marketingowym – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na prowadzeniu działań marketingowych;

5) dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na obronie swoich interesów gospodarczych.

Dane Użytkownika będą przetwarzane przez okres trwania umowy oraz prawnie uzasadnionego interesu. Okres przetwarzania może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa.

 1. ODBIORCY DANYCH

Administrator będzie przekazywać dane Użytkownika wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak dostawcy usług IT, hostingu, poczty, usług księgowych, pocztowych i kurierskich, kancelarii prawnych, którzy świadczą usługi na zlecenie Administratora.

 1. PRAWA UŻYTKOWNIKA

Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek koniecznie dla realizacji zamówienia oraz świadczenia usług. Bez podania danych nie jest możliwe zrealizowanie zamówienia oraz świadczenie usług.

VI

Kontakt z Administratorem

 1. Z Administratorem można się skontaktować mailowo na adres: biuro@stillwell.pl lub pisemnie na adres siedziby.
 2. Niniejsza Polityla prywatności jest na bieżąco weryfikowana oraz, w razie potrzeby, aktualizowana.