fbpx

W nadchodzącym roku czeka nas sporo rewolucji dotyczących spółek prawa handlowego. W związku z tym, postanowiłam zebrać dla Was kluczowe zmiany w przepisach prawa, które na pewno przydadzą się każdemu właścicielowi oraz osobom, które zarządzają spółkami.

Wnioski do KRS tylko elektronicznie

To zmiana, która była zapowiadana już od wielu lat i jest jednym z etapów elektronizacji postępowania cywilnego. Zgodnie z przyjętą nowelizacją przepisów, od 1 marca 2020 roku wszelkie wnioski do KRS mają być składane wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego. Nie będzie więc już możliwości składania jakichkolwiek druków i dokumentów do KRS w formie papierowej, to samo dotyczy korespondencji z sądem. Elektroniczne będą również akta rejestrowe spółek, założonych po 1 marca 2020 roku. Choć na przykład rejestracji spółek można było dokonywać przez Internet już od jakiegoś czasu, wyłączenie możliwości składania jakichkolwiek wniosków w wersji papierowej to absolutna rewolucja. Rewolucja, na którą, w mojej opinii, Ministerstwo Sprawiedliwości oraz jej systemy nie jest przygotowane, ale to już zupełnie inny temat.

Obligatoryjna strona internetowa

Od 1 stycznia 2020 roku spółki akcyjne oraz komandytowo – akcyjne będą zobowiązane do posiadania własnej strony internetowej i zamieszczania na niej określonych przepisami prawa informacji. Do tej pory obowiązek taki miały wyłącznie spółki publiczne.

Łatwiejsze przekształcenia spółek

Przekształcenia spółek są procedurą dość skomplikowaną, wymagającą przygotowania szeregu dokumentów oraz relatywnie, niezbyt tanią. Jednym z obowiązkowych etapów przekształceń spółek (w większości wypadków) była konieczność badania planu przekształcenia przez biegłego rewidenta. O ile miało to uzasadnienie w dużych podmiotach, liczących większą liczbę wspólników, o tyle przy mniejszych firmach, na przykład rodzinnych, takie badanie było, w mojej opinii, trochę pozbawione sensu. Do podobnych wniosków doszedł chyba również ustawodawca. Od 1 marca 2020 roku obowiązek badania planu przekształcenia przez biegłego rewidenta będzie dotyczył wyłącznie przekształceń w spółki akcyjne. Oprócz ułatwienia procedury, to także spora oszczędność dla przekształcających się przedsiębiorców, biorąc pod uwagę, że minimalny koszt wynagrodzenia biegłego to obecnie ok. 5000 zł. Jeżeli więc planujecie dokonać w najbliższym czasie przekształcenia Waszej spółki, warto w takim wypadku poczekać do marca i “skorzystać” z nowych przepisów. 

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

13 października 2019 roku weszły w życie przepisy dotyczące utworzenia Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Wpisać się do niego muszą wszystkie spółki prawa handlowego (z wyjątkiem spółek partnerskich i spółek publicznych), a za niedopełnienie tego obowiązku przewidziane są niemałe kary – aż do 1 miliona złotych. Zadaniem rejestru jest upublicznienie danych dotyczących beneficjentów spółek, czyli osób, które mają rzeczywisty wpływ na funkcjonowanie tych podmiotów. Spółki, które istniały w momencie wejścia w życie przepisów o CRBR, mają 6 miesięcy na dopełnienie tego obowiązku, czyli do 14 kwietnia 2020 roku. Podmioty, które powstały po 13 października 2019 roku, na dokonanie zgłoszenia mają 7 dni od momentu wpisu do KRS. Taka sama sytuacja ma miejsce w wypadku, gdy zmianie ulegną dane zgłaszane do CRBR – na złożenie wniosku mamy 7 dni od dnia wystąpienia zmiany. 

Prosta Spółka Akcyjna

Kolejną rewolucyjną zmianą będzie wprowadzenie do Kodeksu Spółek Handlowych nowego typu spółki – Prostej Spółki Akcyjnej (PSA), która to przede wszystkim dedykowana jest start-up’om i różnego rodzaju innowacyjnym przedsięwzięciom. Jej kluczowymi założeniami ma być prostota działania, elastyczność. Nowatorskie jest choćby rozwiązanie polegające na tym, że minimalny kapitał akcyjny spółki będzie wynosić tylko 1 zł, a wkładem na kapitał może być także świadczenie pracy i usług. PSA jest zupełnym novum jeśli chodzi o system prawny w Polsce, dlatego też, szczegółom dotyczącym jej funkcjonowania poświęcę odrębny wpis. 

Powyżej zebrałam pokrótce najważniejsze informacje, dotyczące zmian istotnych z punktu widzenia właścicieli i osób zarządzających spółkami. Czas pokaże, w jaki sposób będą one funkcjonować w praktyce, szczególnie w wypadku elektronizacji KRS czy też przydatności Prostych Spółek Akcyjnych. Warto jednak już teraz zapoznać się z czekającymi zmianami i odpowiednio się do nich przygotować.