fbpx

Słowo wstępne

„To, co z początku jest łatwe, staje się po drodze złożone. To, co z początku jest złożone, jeszcze bardziej się komplikuje”. Taki oto cytat wyskoczył mi ostatnio na jednej ze stron internetowych o tematyce biznesowej. Skłonił mnie on do przemyśleń związanych z...